Sådan søger du2018-12-10T19:29:15+00:00

Sådan søger du

Ansøgning om julehjælp for 2018 sluttede den 29. november 2018 kl. 09.00.
Julehjælpen 2018 er blevet udsendt i begyndelsen af uge 50.

Udlodningen er primært for borgere med hjemmeværende børn under 18 år. Alle skal have folkeregisteradresse i Aabenraa kommune.

Efter en grundig gennemgang blev der i 2018 besluttet at yde julehjælp til 311 familier, som tilsammen modtog 466.200 kr. Et resultat vi kan takke mange sponsorer og bidragsydere for. Også tak til de mange personer, der har bidraget via Julesparehjerterne og salgsindtægter via boderne i Julehjertebyen.